Izveštaj sa CrowdTuesday-a: Blockchain kao jedna od karika koja može učiniti crowdfunding konvencionalnim načinom finansiranja u Srbiji

22.4.2019

U četvrtak, 11. aprila 2019. godine, u Startit centru u Beogradu održan je CrowdTuesday - tradicionalni događaj Evropske crowdfunding mreže (ECN), koji se svakog meseca održava u drugom gradu i uvek je posvećen crowdfunding trendovima. Ovi događaji namenjeni su okupljanju stručnjaka iz različitih oblasti (crowdfunding-a, blockchain tehnologija, berzanskih poslova, prava itd.) sa ciljem da se diskutuje o promenama i napretku u oblasti grupnog finansiranja. Tema beogradskog CrowdTuesday-a bila je veza između blockchain tehnologije i crowdfunding-a i postavljeno je pitanje: Da li je blockchain karika koja nedostaje da bi crowdfunding postao konvencionalni način finansiranja?

Događaj su otvorile Christin Friedrich, direktorka radne grupe za blockchain u okviru Evropske crowdfunding mreže i Dr Conny Weber, viša analitičarka u Evropskoj crowdfunding mreži. U svojim izlaganjima iskazale su poverenje u svetlu budućnost blockchain-a i crowdfunding-a, najavile CrowdCamp u Berlinu u junu ove godine koji će biti posvećen upravo ovoj temi i podelile informacije o radnoj grupi Evropske crowdfunding mreže koja je formirana radi istraživanja koje treba da doprinese boljem korišćenju blockchain tehnologije za crowdfunding, a u čiji rad su uključeni i pojedinci iz Srbije.

Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, govorio je o investicijskom crowdfunding-u kod nas i o razlozima zbog kojih je Beogradska berza pre dve godine pokušala da pokrene prvu platformu za investicijski crowdfunding. Krneta smatra da je budućnost blockchain tehnologije svetla, da može da dovede do formiranja prve platforme za investicijski crowdfunding u Srbiji, ali da je za to potrebna promena pravne regulative u Srbiji.

Thomas Kulnigg iz advokatske kancelarije Schoenherr iz Austrije predstavio je studiju slučaja: Digitalizacija akcija akcionarskog društva i omogućavanje upravljanja registrovanim akcijama putem blockchain tehnologije. Thomas je pričao o tome da li je moguće digitalizovati akcije i na koji način su oni to uspeli sa platformom Conda AD u Austriji, koliko je teško tokenizaciju regulisati pravno i da postojeća rešenja nije još uvek moguće sistemski primeniti, iako bi digitalizacija akcija i prelazak na tokene bio brži i lakši način razmene dobara.  

Vladica Jovanović, u ime Brodoto agencije i inicijative Crowdfunding.rs koju zajedno sprovode Nemačko-srpska inicijativa za održiv rast i zapošljavanje i Brodoto agencija, pričala je o trenutnom stanju na „terenu” tj. kako stvari izgledaju u praksi.  Trenutni obim novca koji se dobija kroz crowdfunding je ohrabrujuć, ali nedovoljan da pokaže pravi potencijal crowdfunding-a kao izvora finansiranja u Srbiji. Za razvoj crowdfunding-a u Srbiji potrebno je prilagoditi postojeći zakonski okvir i olakšati svim autorima kampanja procese i administraciju koja prati svaku kampanju - a koji poskupljuju ceo proces i čine crowdfunding manje privlačnim od drugih izvora finansiranja. U svom obraćanju, Jovanović je izdvojila da ključni potencijal crowdfunding-a u Srbiji leži u mogućnostima korišćenja crowdfunding-a za prikupljanje osnovnog kapitala za razvoj ne samo socijalnih preduzeća i start-upova u Srbiji, već i za mala i srednja preduzeća koja bi u mnogo većoj meri mogla da koriste crowdfunding zasnovan na investicijama ili pozajmicama.

Nakon uvodnih govora usledio je panel na temu zakonskog okvira za crowdfunding, na kome su kao panelisti učestvovali advokati iz vodećih advokatskih kancelarija iz Beograda. U svojoj diskusiji oni su potvrdili da je najzastupljeniji vid crowdfunding-a kod nas nagradni crowdfunding - kada donirate nekome novac za njegovu ideju, projekat ili proizvod, očekuje se da ćete za svoju donaciju dobiti određeni poklon za uzvrat. Problem nastaje upravo ovde: kako oporezovati perk? Sa druge strane, kada crowdfunder-ima stigne novac nakon uspešne kampanje, banke takođe nisu upoznate sa ovim načinom finansiranja, stoga se i tu javlja pitanje kako zavesti uplatu koja je pristigla.

Opšti zaključak bio je da su potrebne minimalne promene u našem finansijskom sistemu da bi crowdfunding u svojim različitim oblicima bio prepoznat i da se sa nekoliko jednostavnih politika i uredbi mogu obezbediti povoljniji uslovi za vođenje kampanja. Izazovi koji su u vezi s digitalizacijom poslovanja identifikovani su kao oni koje treba prevazići ne samo za uvođenje blockchain tehnologije, već i za crowdfunding kao alternativni način finansiranja.