Javne konsultacije o Strategiji razvoja startap ekosistema

11.5.2021

Inicijativa Digitalna Srbija pozvala je sve zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama o Strategiji razvoja startap ekosistema. Radna grupa koja je okupila 38 članova je od samog početka procesa rada na izradi dokumenta želela da uključi sve zainteresovane a sada je došao i trenutak za to. 

Učešće u javnim konsultacijama moguće je na dva načina - putem slanja pisanih komenatara ili putem učešća u fokus grupama koje će biti organizovane tokom maja 2021. godine. Rok za dostavljanje pisanih komentara je 17. maj, dok će fokus grupe biti održane od 5. do 17. maja. 

Inicijativa Digitalna Srbija pozvala je sve zainteresovane da pisanju strategije doprinesu sa konkretnim predlozima i komentarima u više oblasti. Za sada je objavljen prikaz predloga ciljeva i mera na kojima radi Radna grupa. Ciljevi i predlozi pokrivaju sve relevantne oblasti za razvoj startap ekosistema u Srbiji, a između ostalog uključuju i napređenje mehanizma finansiranja startapa. 

Drugi poseban cilj je upravo unapređenje mehanizma finansiranja startapa, a jedna od predloženih mera je i kreiranje osnova i mehanizama za crowdfunding u Srbiji. Ovakva mera koja bi sredstva za razvoj startapa učinila dostupnijim izvesno bi unapredila mehanizme finansiranja i doprinela razvoju startap ekosistema. Aktuelna rešenja su zastarela, često komplikovana i neosetljiva na izazove sa kojima se startapi susreću. 

Inicijativa Crowdfunding.rs učestvovaće u radu fokus grupe gde ćemo se truditi da podeimo sve do sada prikupljeno iskustvo i komentare prikupljene u radu sa različitim startapima, malim i srednjim preduzećima i timovima različitog formata. 

Pozivamo sve one koji imaju predloge za unapređenje startap ekosistema da ih pošalju ptem sajta inicijative Digitalna Srbija, ili da se prijave za učešće u fokus grupama. Ukoliko imate komentare koji se odnose na crowdfunding kao način finansiranja startapa, pozivamo vas da se ili prijavite ili pišete nama kako bismo mi predstavili vaše iedeje.