Kako izgleda prva polovina 2020. godine na Kickstarter-u?

31.8.2020

Gejming studio ICO objavio je rezultate istraživanja u vezi sa crowdfunding kampanjama koje su pokrenute u prvih šest meseci 2020. godine na Kickstarter-u, kako bi analizirao trendove, ali i uticaj pandemije koronavirusa na crowdfunding. Ovo istraživanje jeste fokusirano na jednu platformu, ali je relevantnije od nekih o kojima smo pisali, s obzirom na to da pokriva duži period.

Različite kategorije reaguju različito

Različite kategorije crowdfunding kampanja su različito pogođene pandemijom koronavirusa, što se vidi i iz analize broja pokrenutih kampanja i procenata uspešnosti. Tako je broj kampanja iz oblasti filma i videa opao za čak 47% u odnosu na prošlu godinu jer su backer-i shvatili da je realizacija takvih projekata upitna tokom pandemije. Broj projekata iz oblasti muzike je opao u istoj meri, s obzirom na to da snimanja nije bilo, a da su koncerti otkazani do daljeg, što nije išlo u prilog autorima kampanja koji bi backer-ima ponudili karte kao nagrade. Takođe, broj projekata iz oblasti mode, koji su obično iznad proseka na Kickstarter-u, opao je za 37% u odnosu na prošlu godinu zbog problema stabilnosti lanca isporuke i dobavljača.

Jasno je da su one industrije koje su pogođene pandemijom koronavirusa i čiji razvoj su zaustavile bezbednosne mere uvedene širom sveta, pretrpele udar i na Kicstarter-u.

Nažalost, najveću štetu na platformi pretrpeli su projekti kojih je ionako malo, a koji su najoštećeniji usled pandemije koronavirusa generalno – pozorište i ples. U ovoj kategoriji zabeležen je pad od 86% i 84% u odnosu na prošlu godinu.

Društvene igre – dominantna kategorija

Od marta do maja 2020. godine, broj crowdfunding kampanja iz oblasti društvenih igara na Kickstarter-u je opao i do 34% u odnosu na prošlu godinu, dok se od juna on polako vraća na nivo iz prethodne godine. Treba imati na umu da govorimo o mesecima u kojima je pandemija koronavirusa autorima kampanja donela mnoge probleme sa proizvodnjom, slanjem perk-ova, ali i neizvesnost.

Iako ovaj podatak deluje obeshrabrujuće, dodatni rezultati istraživanja govore suprotno, naročito kada se uporede sa rezultatima u već pomenutim kategorijama.  Ukoliko se posmatra broj pokrenutih kampanja u prvih šest meseci 2020, uočava se pad od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Broj uspešnih kampanja pokrenutih u prvih šest meseci 2020. je opao za 4% u odnosu na prošlu godinu, ali, statistički  posmatrano, u periodu mart-maj 2020. (period pandemije koronavirusa) procentualno se beleži porast uspešnih kampanja.

Ukupna količina novca prikupljena u Kickstarter kampanjama za društvene igre je u prvoj polovini godine porasla za čak 46% i iznosi 117,6 miliona američkih dolara.

Veliki projekti koji su sakupili visoke iznose, kao što je na primer igra Frostheaven koja je prikupila skoro 13 miliona američkih dolara, uticali su na rast, ali bi se rast beležio i bez takvih kampanja.

Poređenje sa prethodnim godinama

Od 2012. godine, tokom prve polovine samo jedne godine je zabeležen veći uspeh u poređenju sa prvom polovinom 2020. Ipak, u istom periodu broj novih lansiranih kampanja nije nikada bio niži. Veliki projekti održali su nivo prikupljenog novca, ali broj kampanja je, kao što je navedeno, daleko manji.

Ovo istraživanje pokazuje da crowdfunding industrija jeste pretrpela udarac zbog pandemije koronavirusa, ali je on, uslovno rečeno, ograničen. Crowdfunding nije zaustavljen i daleko od toga da je u krizi u kakvoj su se našli neki sektori. Mnogi se upravo zbog krize okreću crowdfunding-u kao načinu finansiranja svojih poduhvata, pa se očekuje stabilan rast u drugoj polovini godine.