Kako je crowdfunding uplivao na tržište nekretnina?

27.1.2020

Jedna od oblasti u kojoj se crowdfunding ubrzano razvija je tržište nekretnina. Ovo tržište, koje je tradicionalno bilo rezervisano za velike investitore i kompanije, se pojavom i razvojem crowdfunding-a i demokratizacijom investiranja polako menja.

Razvoj crowdfunding-a u oblasti nekretnina počeo je u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada je 2012. godine usvojen takozvani JOBS Act (The Jumpstart Our Business Act) namera je bila da se liberalizuje ulaganje i olakša finansiranje malih biznisa, što bi trebalo da dovede do otvaranja novih radnih mesta. Ovim zakonom snižen je prag najnižih mogućih investicija i omogućeno je da građani investiraju, iako nisu registrovani investitori.

Do ovog zakona investiranje u nekretnine podrazumevalo je ulaganje veće sume novca od manjeg broja investitora. Nakon usvajanja ovog zakona otvorile su se nove mogućnosti. Kroz saradnju platformi za crowdfunding i preduzetnika razvijene su platforme za crowdfunding u oblasti gradnje nekretnina. Na ovaj način omogućeno je prikupljanje manjih novčanih iznosa od većeg broja investitora putem interneta.

To omogućava da finansijski rizik preuzme veći broj onih koji investiraju svoj novac na ovaj način, a nosioci projekata moraju da obezbede sve relevantne informacije o tržištu i projektu. Ipak, potencijalni backer-i moraju sami da istraže potencijalne rizike i donesu odluku da li će investirati svoj novac na tržištu nekretnina na ovaj način.

U praksi, oni investitori koji pokrenu kampanju crowdfunding-a u oblasti nekretnina obično izaberu nekretninu koju žele da kupe ili izgrade i na taj način ostvare zaradu. Oni potencijalnim backer-ima nude mogućnost da u tome učestvuju ulažući svoj novac, a za uzvrat dobiju kamatu. U proseku se kroz crowdfunding prikupi 80%–95% ciljanog iznosa, dok autor kampanje ulaže 5%–20%.

Platforme kao što su RealtyMogul, Fundraise, Richuncles i druge se već takmiče u  uslovima koje nude kako autorima kampanja, tako i potencijalnim backer-ima. Godišnji povraćaj na investiciju koji ide i preko 12%, niska donja granica investicije i druge pogodnosti privlače sve veći broj korisnika.

Očekivano, već postoje i servisi koji nude usluge savetovanja u vezi sa investiranjem putem crowdfunding-a na tržištu nekretnina. Milionacres je kompanija u vlasništvu konsultantske kompanije The Motley Fool, koja je pokrenula portal Mogul koji će ocenjivati i preporučivati različite opcije za investiranje na tržištu nekretnina putem crowdfunding-a.

Predviđanja za 2020. godinu mapiraju crowdfunding na tržištu nekretnina kao oblast koja će nastaviti rast i razvoj i biti sve popularnija. Ukoliko se u obzir uzme i razvoj zelene gradnje i postojeći upliv crowdfunding-a u ekološke inicijative, moguće je očekivati da se i ova oblast dodatno razvije. Prostor za unapređenje stambenih politika i socijalnog stanovanja kroz crowdfunding postoji, a Evropska crowdfunding mreža je već uzela učešće u razgovorima o perspektivama ovakvih inicijativa.