Kako koronavirus utiče na crowdfunding kampanje?

30.3.2020

Pandemija koronavirusa utiče na sve sfere života, a ekonomske posledice će se tek sagledavati. Crowdfunding je još jedna od oblasti pogođenih koronavirusom, a ključno pitanje je kakvi su efekti pandemije. Sa jedne strane, pandemija je pokrenula jedan broj novih kampanja o kojima smo pisali. Ipak, mnogi se i dalje pitaju da li da pokreću kampanje, da li aktuelne kampanje imaju problema itd.

Kampanja za društvenu igru Starlight, koja traje do 11. aprila 2020. godine, prikupila je ciljani iznos za 17 minuta na Kickstarter-u, a kampanja za Moonshine Empire, koja traje do 16. aprila 2020, je postigla isti rezultat već prvog dana. Obe kampanje su pokrenute 17. marta 2020. Autori ovih kampanja nisu primetili pad u broju backer-a ili posebne probleme pri lansiranju kampanje. Oni su zajednicu gradili na vreme i njihov uspeh nije bio doveden u pitanje. Dakle, pojedine kampanje su i dalje uspešne.

Slanje nagrada je otežano i tu dolazi do problema. Mnogi autori kampanja su morali da odlože obećane rokove za dostavljanje nagrada backer-ima. Mere koje različite vlade uvode kako bi sačuvale zdravlje stanovništva i sprečile širenje virusa, često podrazumevaju i obustavu rada servisa za dostavu, što nužno dovodi do odlaganja rokova za isporuku pošiljaka. Takođe, oni autori kampanja čiji proizvodi zavise od kineskih fabrika imaju problem zbog zaustavljanja rada tih fabrika. Odlaganje rokova je nužno i važno je obavestiti backer-e o tome.

Broj backer-a zasada u većini slučajeva nije opao, ali pandemija utiče na određene industrije iz kojih dolaze kampanje. Autori kampanja koje još nisu pokrenute trenutno moraju da razmisle o tome da li su njihove zamisli moguće zbog mera koje su uvedene širom sveta. Socijalno distanciranje onemogućava da se neki projekti realizuju u skladu sa planovima, razvoj proizvoda, prototipa itd.

Kickstarter je autorima kampanja koje su već pokrenute dozvolio da produže trajanje kampanje još sedam dana. Ovo je posledica zabrinutosti autora kampanja i backer-a, a ne posebnih podataka koji govore o usporavanju kampanja.

Zasada ne postoje nikakvi pouzdani podaci koji idu u prilog tvrdnji da kampanje ne treba pokretati. U ovom momentu, konačni rezultat i dalje zavisi najviše od rada autora kampanje na pripremi, a najviše od toga koliko je autor izgradio zajednicu.