Kickstarter kampanje iz oblasti dizajna i tehnologije sada moraju da ispune i ekološke zahteve

24.6.2019

Samo u 2018. godini više od 9.500 projekata na platformi Kickstarter ugledalo je svetlost dana, što znači da se u proseku dnevno lansira 26 projekata. Ako se fokusiramo na period od postanka platforme pa do danas, više od 16 miliona backer-a je podržalo oko 157.000 uspešnih projekata sa više od 4,1 milijarde dolara.

Sa ubrzanim rastom i jedinstvenom pozicijom lidera na polju dizajna i novih tehnologija, Kickstarter deluje kao akter koji značajno može doprineti podsticaju razvoja ekološki održivog dizajna i proizvodnih procesa širom sveta.

Odlukom o obaveznoj održivosti projekata, Kickstarter je krenuo u ovom smeru. Ukoliko želite da pokrenete kampanju na ovoj platformi u okviru kategorije Dizajn i tehnologije, vaša ideja mora sadržati principe održivog razvoja. U klasičnom poslovanju proces implementacije principa održivog razvoja uglavnom ide obrnutim smerom: nakon što firma postigne određeni uspeh, nastoji da u svoje poslovanje ugradi principe održivosti. Iz Kickstarter-a smatraju da je jednostavnije i lakše od početka poslovati na ovaj način i tako kroz rast i razvoj firme sve vreme brinuti o svom (pozitivnom) uticaju na planetu.

U saradnji sa nevladinom organizacijom EDF Environmental Defense Fund koja se već dugi niz godina bavi ekologijom, Kickstarter je osmislio sistem podrške u vidu informativnog hub-a sa svim važnim informacijama koje su potrebne organizatorima kampanja da bi svoje ideje učinili održivim.

Kreatori kampanja sada mogu da se obavežu, uz pomoć Kickstarter-a, na poštovanje ekoloških principa održivosti u sledećim ključnim oblastima: kvalitetan dizajn i višekratnost, mogućnost ponovnog korišćenja i recikliranje, održivi materijali, fabrike koje ne štete okolini kao i ispunjenje poslovnih obaveza i distribucije na ekološki način. Potencijalni backer-i koji posete kampanje za ove proizvode moći će da vide da li je kreator odlučio da se posveti održivim praksama.

Ovim korakom Kickstarter omogućava stotinama hiljada kreatora koji dolaze na platformu da se odluče za izradu ekoloških proizvoda i da to na adekvatan način komuniciraju svojim potencijanim backer-ima. Ali, čak i ako kreatori žele da se obavežu na održivu proizvodnju, možda nemaju potrebne alate da procene koliki uticaj na životnu sredinu ima proizvodnja i distribucija njihovih proizvoda. I tu na scenu stupa informativni hub o održivim resursima.

Informativni hub pomaže da se obavezivanje pretvori u akciju. Na primer, ako kreator kampanje želi da inkorporira dugotrajan dizajn kroz modularne principe dizajna, jedan od saveta koji informativni hub preporučuje kreatoru je da razmotri kako se proizvod može popraviti ako se razbije: „Olakšajte rastavljanje proizvoda tako što ćete za povezivanje delova izabrati šrafove umesto lepka.”

Verujemo da će ova odluka zaista dovesti do pozitivnih promena na polju podizanja ekološke svesti. Zanimljivo je istaći da su skorašnja istraživanja pokazala da je 68% mladih koji su rođeni posle 1995. godine u SAD-u, u poslednjih godinu dana kupilo bar jedan proizvod koji je ekološki. Neka ovo bude dokaz da je doneta dobra odluka.

Izvor: EDF Environmental Defense Fund & Forbes