Na platformi Indiegogo uvode se nova pravila – smanjuje se broj zemalja iz kojih je moguće pokrenuti kampanje

23.7.2019

Platforma Indiegogo nastavlja sa promenama u radu u cilju jačanja svoje pozicije na tržištu platformi za nagradni crowdfunding, a naročito u odnosu na najveću konkurentnu platformu Kickstarter. Ranije u toku godine, Indiegogo je ukinuo opciju koja omogućava dostupnost podataka o beker-ima i iznosu njihovih pojedinačnih uplata, slično Kikstarter-u, a u prethodnom periodu napravio je i niz partnerstava sa željom da poveća broj autora kampanja koji se odlučuju za pokretanje kampanje na ovoj platformi. Tako je, između ostalog, sklopljeno partnerstvo sa američkom kompanijom za logistiku i transport Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services u cilju olakšanja slanja perk-ova, koje uključuje i kalkulator troškova dostupan svima, kao i partnerstvo sa Arrow, američkom tehnološkom kompanijom, koje omogućava niz beneficija i mogućnost za dodatno finansiranje i pomoć u proizvodnji za odabrane proizvode u okviru Arrow programa.

Za razliku od pomenutih partnerstava, koja su više namenjena inovativnim i tehnološkim proizvodima i kampanjama koje su orijentisane na globalno tržište, nove izmene u radu platforme Indiegogo pogodiće autore kampanja širom sveta. 

Nova pravila o zemljama iz kojih je moguće pokrenuti kampanje stupaju na snagu 12. avgusta 2019. godine. Novine se pre svega tiču novog platnog sistema koji će biti implementiran, a koji podrazumeva saradnju sa Stripe-om. Indiegogo će tako od 12. avgusta 2019. biti dostupan samo u zemljama u kojima Stripe posluje.

Sve informacije o novim pravilima možete pogledati direktno na platformi Indiegogo, a ovde smo napravili presek:

  • Kreiranje kampanje biće moguće za pojedince i pravna lica iz sledećih zemalja: Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Hong Kong, Austrija, Belgija, Danska, Nemačka, Finska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Portugal, Španija, Singapur, Švedska i Švajcarska.
  • Kampanje mogu kreirati punoletni građani, legalni rezidenti ili vlasnici biznisa registrovanih u jednoj od gorenavedenih zemalja, a koji poseduju bankovni račun u toj zemlji. Pojedinci koji žive u ovim zemljama u okviru određenih viznih režima ili koji su na studentskoj razmeni mogu pokrenuti kampanje, iako nisu legalni rezidenti gorenavedenih zemalja, pod uslovom da imaju zvaničan dokument te zemlje i bankovni račun na svoje ime u toj zemlji. Kampanje koje se pokreću izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade sredstva prikupljaju u evrima ili u lokalnoj valuti, a ne u dolarima. Za prebacivanje sredstava na račune koji nisu registrovani u SAD-u naplaćuje se dodatna provizija koja se razlikuje od zemlje do zemlje. Presek troškova koje će snositi autori koji odluče da pokrenu kampanju na platformi Indiegogo za svaku pojedinačnu zemlju nalaze se ovde. Backer-ima će se iznos sredstva koji se prikuplja, kao i cene perk-ova prikazivati u lokalnoj valuti.
  • Nakon pokretanja kampanje nije moguće promeniti podatke o kampanji koji se odnose na valutu, zemlju u kojoj je autor legalni rezident, zemlju u kojoj je registrovan bankovni račun, poslovno ime i PIB ukoliko kampanju sprovodi pravno lice, ime i prezime i datum rođenja autora kampanja.
  • Sve kampanje koje su u pripremi mogu se lansirati po pravilima koja važe do 12. avgusta 2019. i na njih neće uticati nova ograničenja. Isto važi iza aktuelne kampanje, kao i za kampanje koje trenutno koriste InDemand opciju, a koje do 31. decembra 2019. mogu nastaviti da koriste usluge koje nudi ova platforma. 
  • Kampanje koje su trenutno u draft modu na platformi, a koje se ne lansiraju do 12. avgusta 2019. biće onemogućene ukoliko nisu u skladu sa novim pravilima. Kampanje koje koriste InDemand opciju automatski će biti zatvorene i završene 31. decembra 2019. godine.

Platforma Indiegogo predviđa mogućnost da se zaobiđe ograničenje koje se odnosi na zemlje u kojima se ne može pokrenuti kampanja kroz korišćenje programa Stripe Atlas. To podrazumeva otvaranje firme i računa u SAD-u preko ovog programa i usluga se naplaćuje 500 američkih dolara. Više informacija oprogramu možete naći ovde.

Umesto zaključka

Indiegogo velikim koracima grabi napred u jačanju svoje pozicije u odnosu na Kickstarter. Za autore kampanja iz Srbije koji žele da kampanju pokrenu na platformi Indiegogo to znači da će segmentu planiranja kampanje koji se tiče pravnog nosioca kampanje morati da pristupe na isti način na koji to rade autori kampanja iz Srbije koji svoje kampanje realizuju na platformi Kickstarter.

Nova pravila mogu uticati na to da se autori kampanja koje se pokreću iz Srbije, naročito neprofitna pravna lica, okrenu domaćoj platformi Donacije.rs ili globalnoj platformi Global Giving, a kreativci se mogu ohrabriti da počnu da koriste platformu Patreon ili da crowdfunding kampanje pokreću na sopstvenoj internet stranici.