Nova usluga poznate equity crowdfunding platforme Crowdcube

7.9.2020

Nakon platforme Seedrs koja je svoje „sekundarno tržište” pokrenula pre tri godine, i equity crowdfunding platforma Crowdcube u svoju ponudu uvrstila uslugu pod nazivom Direct Community Offer (DCO), odnosno „direktna ponuda zajednici”. Ovaj pristup u crowdfunding-u namenjen je kompanijama u kasnijim fazama razvoja kojima se omogućava da ponude investitorima da ulože, dobiju povrat na svoju investiciju, ali bez dalje prodaje udela u kompaniji.

Platforma Crowdcube, koja je u Srbiji poznata po tome što je preko nje domaći start-up Strawberry Energy prikupio preko 300 000 funti, na ovaj način je dodatno demokratizovala proces prikupljanja sredstava za nove poduhvate. Ova usluga povezuje tri vrste aktera na platformi: preduzetnike koji žele da ponude  udeo u svom poslu, nove investitore na platformi Crowdcube, kao i aktuelne vlasnike udela u kompanijama koji žele da prodaju svoj udeo.

Na ovaj način se izbegava takozvana inicijalna javna ponuda koja podrazumeva izlazak na berzu i trgovinu akcijama, odnosno ceo proces se odvija u okviru zajednice. Kompanije na ovaj način daju šansu svojim klijentima da postanu vlasnici udela, ali ne tako što im nude novi procenat udela, već tako što ih povezuju sa vlasnicima udela koji žele da ga prodaju i na taj način ostvare zaradu. Mnoge kompanije koje su uspešno prikupile sredstva kroz equity crowdfunding kampanje na ovoj platformi imaju veoma razvijene zajednice i odnose sa zajednicom, što je preduslov za ovakvu vrstu kampanja.

Kompanije koje se odluče na ovaj korak će zapravo dodatno vezati jedan deo svoje zajednice za sebe i sopstveni razvoj. Pretvoriće kupce u vlasnike udela i na taj način će dobiti nove ambasadore koji će definitivno motivisati druge da kupuju proizvode kompanije, s obzirom na to da će i oni kao investitori imati interes da kompanija u kojoj poseduju udeo posluje što uspešnije.

Platforma Crowdcube je ponudom ove usluge rešila jedan od najvećih problema koji prate equity crowdfunding. Naime, kada određena kompanija ponudi deo svog udela investitorima kroz equity crowdfunding kampanju, investitori koji ulože novac u principu moraju da čekaju da kompanija u nekom trenutku izađe na berzu i tek onda zarade, odnosno obezbede povrat na investiciju. Ovaj izazov je jedan od najvažnijih, ako ne i presudnih, kod određenog broja investitora.

Rešenje ovog izazova je upravo sistem kakav je Crowdcube ponudio i koji ranim investitorima omogućava da prodaju svoj udeo novim investitorima i na taj način i zarade. Jednostavno rečeno, ovako se stvara neka vrsta zatvorene berze koja omogućava trgovinu udelom u kompaniji u okviru jedne zajednice.

Izvesno je da će u budućnosti ovakvi mehanizmi biti sve prisutniji, s obzirom na to da veliki broj kompanija koji je sredstva za razvoj prikupio kroz equity crowdfunding radije bira da što kasnije izađe na berzu. Mehanizam kao što je DCO je odgovor na ponudu i potražnju unutar zajednice koja podržava neku kompaniju i očekivano je da brzo vidimo rezultate.