Nova vrsta crowdfunding-a zasnovana na kriptovalutama

3.8.2020

Crowdfunding se razvija u različitim pravcima, a jedan od njih je i ICO, odnosno Initial Coin Offering koji predstavlja inicijalnu ponudu tokena kriptovalute. Naime, na taj način onaj ko emituje neku kriptovalutu prodaje tokene zainteresovanim investitorima kako bi prikupio sredstva za dalje finansiranje tog biznisa. Najpoznatiji primer u regionu je srpsko-slovenački start-up OriginTrail koji se bavi razrešavanjem raznih problema sa podacima u lancima nabavke koristeći blockchain tehnologiju, a koji je na ovaj način prikupio 22,5 miliona američkih dolara.

Ono što je problem u ovakvom crowdfunding-u, a i generalno, jeste pitanje vrednosti kriptovalute nakon određenog vremena. Drugim rečima, investitori koji kupe neku količinu kriptovalute ulaze u prilično visok rizik, jer sa jedne strane vrednost može da raste, ali može i drastično da opadne, a to će značiti da su oni na gubitku.

Nov sistem crowdfunding-a nazvan DYCO, odnosno Dynamic Coin Offering ima rešenje koje bi trebalo da smanji rizik za sve strane uključene u proces. Sredstva će biti čuvana uključivanjem treće strane u ceo proces, a backer-ima (odnosno investitorima) će u ranim fazama biti ponuđeno do 80% refundacije sredstava ukoliko vrednost tokena koje emituje kompanija padne ispod inicijalne cene.

Prvu crowdfunding kampanju ovakvog tipa vodila je praška kompanija DAO Maker za kompaniju Orion Protocol. Kampanja je bila uspešna, a kupovina tokena je prešla 300% od ciljanog iznosa već u inicijalnoj fazi u kojoj kampanja još uvek nije bila javna.

Ovaj model crowdfunding-a ima više prednosti zbog kojih se očekuje da će se dalje razvijati i postati popularniji. Pre svega, DYCO nudi veći stepen sigurnosti za sve učesnike u procesu. Investitori mogu da povrate 80% uloženih sredstava ako cena padne ispod inicijalne. Na ovaj način, timovi koji prikupe sredstva imaju mnogo veću odgovornost i moraju da postignu rezultate u poslovanju, jer u suprotnom rizikuju da ostanu bez većine sredstava koju su prikupili. Inflatorni rizik je smanjen, odnosno tokeni koji ne budu vraćeni neće gubiti vrednost tako lako zbog toga što oni koji zatraže povrat sredstava moraju da unište tokene u svom posedu da bi to bilo moguće. Uz to, timovi neće moći da povuku novac odmah, pošto je postavljeno ograničenje od 16 meseci nakon koga će to biti moguće u tranšama. Na ovaj način se osigurava da ciljevi zbog kojih se prikupljen novac budu ispunjeni. U tom periodu emitovani tokeni će biti „podržani” američkim dolarima kako bi se osiguralo da investitori u svakom trenutku mogu da povuku svoj kapital ako cena tokena padne.

Kriptovalute i blockchain tehnologija na kojoj su bazirane se razvijaju iz dana u dan. Njihova primena je sve veća i logično je što su se „umešale” i u crowdfunding. Iako je poverenje u njih opalo nakon nekih prevara, a ICO crowdfunding kritikovan kao rizičan, novi modeli kao ovaj o kome je reč mogu da isprave greške, smanje rizik za sve strane uključene u proces i daju sjajne rezultate.