Objavljen predlog regulative za crowdfunding platforme u EU

11.5.2020

Finalni predlog teksta regulative u oblasti crowdfunding-a u Evropskoj uniji najavili smo početkom godine, a odnedavno je ovaj predlog dostupan javnosti. Već na samom početku, EU priznaje važnost crowdfunding-a kao alternativnog finansijskog mehanizma i objašnjava važnost jedinstvene regulacije ove oblasti.

Jedan od glavnih razloga zbog kojeg se ovakva regulativa donosi jeste i to što EU želi da olakša pristup finansijama malim i srednjim preduzećima, koja su najvažniji deo svake ekonomije. Zanimljivo, u dokumentu se navodi da čak i u onim zemljama koje su tokom finansijske krize zadržale stabilnost bankarskog sistema i dostupnost finansija, mala i srednja preduzeća imaju problem da dođu do finansijskih sredstava.

Možda se ključni razlog i potreba za ovakvom regulativom ogledaju u tome što na jedinstvenom tržištu EU nacionalna zakonodavstva različito uređuju oblast crowdfunding-a, a to otežava prekograničnu saradnju, razvoj poslovanja, za neke kampanje ograničava broj backer-a, a dovodi i do toga da se na različit način tretiraju pojedini autori kampanja i backer-i.

Odredbe ovog propisa neće biti primenjivane na one kampanje u kojima je autor projekta potrošač i na one kampanje putem kojih autor projekta prikuplja više od 5 miliona evra tokom 12 meseci. Ovakva delimično komplikovana rešenja uslovljena su drugim regulativima EU, pa se tako i definicija potrošača može naći u članu 3. Direktive 2008/48/EU.

Deo predloga koji se odnosi na status autora kampanje i backer-a ili investitora i koji nalaže članicama EU da im ne traže da imaju status kreditne institucije kako bi učestvovali u određenim crowdfunding aktivnostima, olakšaće korišćenje crowdfunding-a u nekim državama. Naime, te države su do sada tražile da se autori kampanja, backer-i ili investitori, pa i platforme (naročito kada su u pitanju modeli crowdfunding-a na bazi pozajmice i na bazi udela) registruju kao kreditne institucije, što je sprečavalo razvoj crowdfunding-a. To više neće biti problem.

Dokument navodi kriterijume po kojima se utvrđuje ko može da bude  provajder crowdfunding usluga, što konkretno upućuje na crowdfunding platforme. Takođe, obavezuje ih da deluju iskreno, pošteno i profesionalno u najboljem interesu klijenata, odnosno autora kampanja i backer-a. Pravila koja regulišu rad platformi su takođe precizirana.

Važnost ovog dokumenta ogleda se u tome što će, kada njegova primena počne, tržište crowdfunding-a u Evropi postati jedinstveno, dostupnije, a obezbediće i više standarde zaštite kako autorima kampanja tako i backer-ima.

Evropska unija je uvidela narastajuće potrebe za finansijama malih i srednjih preduzeća, kao i sve važnije mesto koje u tome zauzima crowdfunding. Iako se ova regulativa i dalje ne odnosi na Srbiju, potencijalne promene na evropskom crowdfunding tržištu doneće benefit i za autore kampanja iz Srbije koji koriste evropske crowdfunding platforme.