Platforma Indiegogo približava se Kickstarter-u – podatke backer-a sada mogu da vide samo autori kampanja

27.5.2019

Krajem marta meseca 2019. godine na platformi Indiegogo promenjena je jedna od funkcionalnosti za crowdfunding kampanje, čime se ova platforma približila platformi Kickstarter. Na Kickstarter-u podatke o backer-ima mogu videti samo autori kampanje, a čak i oni vide samo e-mail adrese preko kojih su backer-i kreirali nalog. Na platformi Indiegogo postojao je tab gde su se prikazivala imena svih backer-a i visina iznosa koju je svaki od njih uplatio. Backer-i koji nisu želeli da se njihova imena vide mogli su da izaberu opciju da se njihovo ime i prezime ne prikazuje na platformi, ali su autori kampanja svakako dobijali taj podatak, kao i e-mail adresu backer-a. Ta opcija je sada ukinuta za posetioce platforme, te su sada na platformi Indiegogo dostupne samo informacije o broju backer-a i ukupnom iznosu prikupljenih sredstava u odnosu na ciljani iznos kampanje.

Za kampanje sa manjim ciljanim iznosom koje prikupljaju sredstva iz lokalnih zajednica, ukidanje ove mogućnosti znači veću usredsređenost autora kampanja na promovisanje backer-a na svojim društvenim mrežama, u newsletter-ima i putem drugih kanala komunikacije, jer je za autore ovih kampanja važno da se vidi da članovi zajednice podržavaju kampanju, što više nije vidljiva informacija na platformi Indiegogo.  Za kampanje sa većim ciljanim iznosom ova novina nije preterano važna, jer potencijalni backer-i više obraćaju pažnju na broj backer-a i potencijal za uspeh kampanje. Za međunarodne kampanje i kampanje koje ciljaju na strana tržišta ova promena nema veliki značaj – javno dostupne liste backer-a nemaju vrednost jer se backer-i ne poznaju i ne dolaze iz istih lokalnih zajednica. Uzevši u obzir da Indiegogo ima niz kreativnih kategorija od kojih se mnoge mogu naći i na Kickstarter-u koji ne pruža mogućnost za pokretanje fleksibilnih kampanja  (podrazumevaju mogućnost povlačenja prikupljenih sredstava u slučaju kada se ne prikupi ciljani iznos) – približavanje funkcionalnosti ovih platformi označava put ka malo većoj konkurenciji između vodećih platformi u nagradnom crowdfunding-u.


Izvor: Indiegogo