Postignut dogovor o jedinstvenoj regulativi za crowdfunding u EU

20.1.2020

Nakon sedam godina zagovaranja da se uspostavi jedinstvena regulativa crowdfunding-a od strane Evropske crowdfunding mreže, krajem 2019. godine postignut je dogovor između Saveta EU i Evropskog parlamenta o regulativi, koju je za ovu oblast predložila Evropska komisija.

U fokusu novih pravila, koja će po svemu sudeći biti usvojena tokom 2020. godine, biće crowdfunding koji primarno koriste kompanije, odnosno crowdfunding baziran na udelu (equity crowdfunding) i crowdfunding baziran na pozajmicama (landing based crowdfunding). Ove dve vrste crowdfunding-a zalaze u finansijske instrumente, pa je očekivano to što su institucije EU rešile da uvedu regulativu koja će biti jedinstvena za sve zemlje članice EU.

Ukoliko regulativa bude usvojena tokom ove godine, očekuje se da će primena početi 2021. godine, nakon perioda adaptacije.

Nova pravila trebalo bi da daju „vetar u leđa” razvoju pomenutih vrsta crowdfunding-a u Evropskoj uniji. Iako još uvek nije u potpunosti poznato kakva će ta nova pravila biti, očekuje se jedinstveni set pravila koja će se primenjivati u celoj EU za kampanje do 5 miliona evra, stroža pravila koja će štititi investitore, tj. backer-e od finansijskih gubitaka, a države članice EU dobiće ovlašćenje da nadgledaju i verifikuju provajdere crowdfnding-a, odnosno platforme.

Zaštita backer-a i investitora ogledaće se u tome što će se zahtevati viši nivo transparentnosti platformi, koji će sve platforme morati da poštuju. Na platformama će morati da budu dostupne informacije o finansijskim rizicima, uključujući i rizik od nesolventnosti, kao i o kriterijumima za izbor projekata. Autori kampanja će obezbediti takozvani Key Investment Information Sheet (KIIS) koji će sadržati sve ključne informacije o projektu, biznisu i investiciji, koje do sada nije bilo obavezno pružiti.

Očigledna je namera Evropske unije da uvede jasna i univerzalna pravila u oblast crowdfunding-a, koja iz dana u dan raste i razvija se. Sa jedne strane, zaštita backer-a i viši nivo transparentnosti trebalo bi da rezultiraju većim brojem onih koji podržavaju crowdfunding kampanje. Sa druge strane, malim i srednjim preduzećima će univerzalna pravila olakšati prikupljanje sredstava, jer će evropsko tržište crowdfunding-a postati jedinstveno.

S obzirom na to da je Srbija u procesu pristupanja Evropskoj uniji, očekivano je da će u jednom trenutku i domaće zakonodavstvo morati da se uskladi sa evropskim po ovom pitanju. Sve u svemu, reč je o dobroj vesti koja potvrđuje da je crowdfunding i te kako važan alternativni finansijski instrument.