Postoji li veza između transparentnosti kampanje i poverenja backer-a?

25.4.2019

Sa Univerziteta u Indijani nam stižu dobre vesti o donacijskom crowdfunding-u, tačnije o kampanjama koje pokreću humanitarne organizacije poput Crvenog krsta ili pak onim koje su pokrenute neposredno nakon različitih kriznih situacija. Naime, sprovedeno je istraživanje koje se bavilo vezom između transparentnog izveštavanja o kampanji sa jedne strane i rasta broja backer-a, a pre svega njihovog poverenja u kampanju sa druge strane. Kao negativan primer i razlog zbog kog bi backer-i mogli da sumnjaju u ispravnost kampanja jesu nedavni skandali u SAD-u zbog proneverenog novca, ali i nedovoljno transparentne delatnosti nekih političkih ili religioznih grupacija koje se bave crowdfunding-om.

Rezultat istraživanja baziranog na čak 108.000 kampanja pokrenutih u poslednjih sedam godina u SAD-u, je sledeći (i veoma ohrabrujuć za humanitarne organizacije): što je organizacija transparentnije izveštavala o napretku i koracima koje preduzima zahvaljujući doniranim sredstvima, to je poverenje backer-a raslo. U razmatranje je uzeta svaka kampanja koja je priložila bar jedan ažurirani izveštaj o napretku i one koje su to redovno radile nisu imale razloga za brigu - backer-i su im bili i te kako verni. Istraživači su primetili da je backer-ima čak bitnija transparentnost dokazana delima organizacije nego ona konvencionalna, pravna potvrda da se radi o dobrotvornoj organizaciji osobođenoj od poreza. Prikupljanje i objavljivanje dokumentacije o radu organizacije koja sprovodi kampanju, pisanje programa i budžeta kako će novac koji će biti prikupljen u crowdfunding  kampanji biti potrošen zahteva dosta vremena, i dok organizacija sredi i objavi sve potrebne materijale i papirologiju možda bi već bilo kasno da se pritekne u pomoć ugroženima.

Iako broj backer-a u Srbiji još uvek ne dostiže procenat u ukupnoj populaciji koji postoji u SAD-u, i u Srbiji je bilo sličnih primera koji su poljuljali poverenje u humanitarne organizacije, te su ove vesti ohrabrujuće i za naš lokalni kontekst. Dakle, ukoliko želite da pokrenete kampanju, bila ona humanitarnog karaktera ili ne, ne zaboravite da budete otvoreni, transparentni i iskreni sa svojim backer-ima, jer na taj način stvarate zajednicu koja će vam čuvati leđa na putu ostvarenja misije.

Izvor: Pro Bono Australia