Savet EU i nova crowdfunding regulativa: neophodno olakšati poslovanje crowdfunding platformama, ali i štititi investitore na platformama

30.7.2019

Kao deo napora da poboljša pristup investitora i biznisa novim izvorima finansiranja, EU je u procesu postavljanja novog zakonodavnog okvira za funkcionisanje crowdfunding platformi. Nova regulativa je osmišljena tako da crowdfunding platformama olakša pružanje usluga širom Evropske unije. 

Evropski parlament usvojio je mišljenje o predlogu regulative u martu 2019. godine, što je omogućilo nastavak daljih pregovora u vezi sa finalnim predlogom regulative između Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Saveta EU.

Ukoliko bude usvojen, ovaj predlog će za rezultat imati usklađene minimalne zahteve koje platforma mora da ispuni kada deluje na domaćem tržištu i u drugim zemljama EU. Predlog takođe povećava pravnu sigurnost usaglašavanjem pravila o zaštiti investitora.

U okviru EU deluje veći broj nacionalnih i međunarodnih crowdfunding platformi na kojima se realizuju različite vrste kampanja. 

Savet EU u svom mišljenju insistira na:

·      Smanjenju barijera za poslovanje crowdfunding platformi širom EU;

·      Različitim pravilima u odnosu na to da li biznisi prikupljaju sredstva kroz investiciju ili zajam;

·      Većoj transparentnosti i zaštiti investitora na platformama;

·      Definisanju sistema nadzora i procesa odobravanja na nacionalnom nivou.

Trenutni predlog odnosi se na kampanje koje prikupljaju do 8 miliona evra u periodu do 12 meseci trajanja kampanje. Članice EU koje su ograničile maksimalan iznos za prikupljanje sredstava kroz crowdfunding na iznos manji od osam miliona, moći će da primene ta ograničenja na rad platforme u tim zemljama.

Nova EU regulativa odnosi se na crowdfunding pozajmice i investicijski crowdfunding, jer se nagradni crowdfunding ne smatra finansijskim uslugama.

 

Izvor: Consilium Europe