Sve brži razvoj crowdfunding-a u oblasti nekretnina

10.8.2020

Crowdfunding u oblasti nekretnina je već viđen kao način izlaska iz krize nastale usled pandemije koronavirusa. Ipak, to nije sve, pošto se ova oblast crowdfunding-a razvija relativno brzo, pa je tako platforma Max Crowfund koju smo već spominjali dobila sva odobrenja od holandskih vlasti za neometan rad.

Ova platforma je zbog mera socijalnog distanciranja predstavila aplikacije za operativne sisteme iOS i Android, a sada ima dozvolu i od nadležnih agencija da posluje na ovaj način. Ono što je specifično, a sada i zvanično, je da ova platforma koristi blockchain tehnologiju.

Korisnici ove platforme će prilikom investicije plaćati proviziju od 0,1% investicije, kao i mesečno održavanje svog naloga u istoj visini. Sredstva od provizije biće korišćena da bi se kupovali i spaljivali tokeni koje izdaje MPG, kompanija koja je osnovala platformu.

Najmanja moguća investicija putem ove platforme je 100 evra, što bi trebalo da demokratizuje ulaganje u nekretnine. Čak 70 000 korisnika registrovalo se na platformi pre nego što je i zvanično počela sa radom.

Crowdfunding u oblasti nekretnina ne samo da demokratizuje ulaganje već ima različit uticaj  na različite društvene grupe. U istraživanju „Crowdfunding i demokratizacija pristupu kapitalu – iluzija? Dokazi na osnovu cena stambenog prostora” ustanovljeno je da područja iz kojih dolaze preduzetnici, ali i u kojima se objekti grade putem crowdfunding-a i te kako utiču na uspešnost projekata.

Tačnije, ono što utiče su socijalno-ekonomske prilike u određenoj oblasti. Preduzetnici iz siromašnijih područja, kao i projekti u takvim područjima po pravilu teže ostvaruju uspeh. Naime, ustanovljeno je da je crowdfunding odličan mehanizam, komplementaran standardnim bankarskim izvorima finansija, ali da kada padaju cene nekretnina, broj uspešnih crowdfunding kampanja raste samo u bogatim područjima. Sa druge strane, u siromašnijim područjima to dovodi do porasta broja neuspešnih kampanja.

Kada cene nekretnina padaju, banke su manje voljne da kreditiraju gradnju i adaptaciju nekretnina, i tu na scenu stupa crowdfunding. Autor istraživanja je tako naveo da bi u ovakvoj situaciji preduzetnici koji ili dolaze iz siromašnijih područja, ili investiraju u njih morali da agresivno iskoriste crowdfunding. Takođe, autori su savetovali i donosioce odluka da preduzetnicima iz ovakvih područja olakšaju pristup crowdfunding-u.

Ovakve vesti su ohrabrujuće, s obzirom na to da crowdfunding definitivno demokratizuje pristup finansijama iako je očigledno da je uticaj socijalno-ekonomskih prilika neizbežan. Ukoliko u budućnosti donosioci odluka budu imali na umu donošenje mere koje bi u raznim zemljama i oblastima podržale određene grupe u nameri da koriste crowdfunding, tržište nekretnina bi moglo da bude daleko drugačije.