Uticaj pandemije koronavirusa na crowdfunding u Evropi

20.4.2020

Od izbijanja pandemije koronavirusa pisali smo o uticaju pandemije na crowdfunding kampanje i o mogućnostima koje crowdfunding nudi malim i srednjim preduzećima. Kako je vreme odmicalo, tako je informacija o uticaju pandemije na crowdfunding bilo sve više, pa je protekle sedmice i Evropska  crowdfunding mreža objavila izveštaj „Rani uticaj Covid-19 na evropski crowdfunding sektor”.

Nakon ankete koju je početkom aprila ova evropska mreža sprovela među crowdfunding platformama koje posluju u Evropi , odgovori su sistematizovani i sastavljen je izveštaj koji nam daje dobar uvid u aktuelno stanje u Evropi.

Uticaj pandemije koronavirusa na aktuelne crowdfunding projekte na platformama koje su aktivne u Evropi opisuje kao umeren. Sa druge strane, kada su u pitanju platforme namenjene grupnom finansiranju na bazi učešća (equity crowdfunding) izveštaj ukazuje na smanjen upliv novca od investitora. Primetan je i pad u broju novih projekata na equity crowdfunding platformama i crowdlending platformama (platformama za grupno finansiranje na bazi pozajmice).

Platforme se sa problemima nastalim zbog pandemije nose na različite načine kako bi obezbedile nove projekte, a samim tim i sopstvene prihode. Većina platformi koja je učestvovala u istraživanju primenila je različite mere koje bi trebalo da obezbede stabilan rad i prihode, a čak četvrtina učesnika sprovedene ankete ne oseća potrebu za preduzimanjem dodatnih akcija.

Iako navedeni podaci deluju obeshrabrujuće, ipak nije sve tako crno. Naime, evropske crowdfunding platforme očekuju da će uloga crowdfunding-a po okončanju pandemije biti izuzetno velika i važna. Kako se u izveštaju navodi, crowdfunding platforme će moći da pomognu kompanijama da dođu do finansijskih sredstava više nego ranije. Ključni razlozi za to su što veliki broj kompanija neće biti u mogućnosti da koristi tradicionalne bankarske proizvode kao što su krediti, kao i očekivanje da će oni koji su izgubili posao ili su morali da zatvore svoje kompanije pokrenuti nove poslovne poduhvate nakon pandemije.

Platforme su procenile da će pandemija Covid-19 imati umereno negativan uticaj na crowdfunding projekte, ali u godini nakon pandemije vide prostor za rast i optimizam.

Ekonomski efekti pandemije koronavirusa će tek biti vidljivi, ali se programi podrške oporavku privrede, građanima i ekonomiji generalno uveliko pripremaju, pa čak i pokreću. Evropska komisija, kao i evropske vlade razmatraju na koji način bi mogli da uključe crowdfunding i alternativne izvore finansiranja kao mehanizam prevazilaženja krize. U svakom slučaju, sigurno je da će mnoga mala i srednja preduzeća, kako postojeća, tako i ona koja će u bliskoj budućnosti otpočeti sa radom, razmatrati crowdfunding kao dobru opciju za nastavak ili pokretanje poslovanja.