Važnost zajednice i strateškog pristupa za uspešnu kampanju

27.12.2019

Prošle nedelje pisali smo o videima o administrativnim aspektima kampanje, koji čekaju sve autore kampanja koji prikupe ciljani iznos. Kako je prikupljanje ciljanog iznosa izvesno samo ukoliko se kampanja organizuje na pravi način, ovog puta želimo da skrenemo pažnju na još dva videa koja se tiču pripremnog dela kampanje.

Crowdfunding kampanje imaju manje šanse za uspeh ako se pokreću iznenada ili ako se posmatraju kao lak i jednostavan način da se dođe do sredstava za realizaciju neke ideje. Uspešne kampanje su plod pažljivog planiranja i kvalitetne pripreme.

U videu o crowdfunding-u kao strateškoj odluci objašnjeno je kako strateški pristup u crowdfunding kampanjama daje dobre rezultate. U videu gostuje i Igor Mirović iz humanitarne organizacije „ADRA” koja je uspešno prikupila sredstva za DrumoDom, specijalizovani autobus koji pruža usluge beskućnicima u Beogradu.

Video o važnosti zajednice bavi se zajednicama kao osnovama svake uspešne crowdfunding kampanje. Kampanje su sjajan način da se postojeća zajednica učvrsti i aktivira, ali i da se proširi novim članovima. U ovom videu gošća je Nikoleta Kosovac iz Centra za integraciju mladih, koji je uspešno realizovao kampanju kroz koju su prikupljena sredstva za angažovanje deset žena na poslovima pakovanja i slanja magazina LICEULICE ljudima koji su se na njega pretplatili.

Ova dva videa posvećena su temama o kojima je važno misliti pre pokretanja same kampanje. U njima se razmatraju pitanja na koja treba odgovoriti pre kampanje, kako bi se povećale šanse za uspeh kampanje. Autori dve uspešne kampanje na svojim primerima su objasnili zašto je važno da se misli o zajednici i da crowdfunding bude strateška odluka.

Video o zajednici i strateškom pristupu o kojima treba misliti pre kampanje, uz video o administrativnim aspektima kampanje koji čekaju autore uspešnih kampanja zaokružuju celinu. Svi videi dostupni su na našem YouTube kanalu.