Veliko interesovanje za online Crowdfunding akademiju

15.6.2020

Protekle nedelje je zatvoren konkurs za prijave za učešće na online Crowdfunding akademiji, na koji je pristiglo 76 prijava timova i pojedinaca. Za učešće na online Crowdfunding akademiji biće izabrano najboljih 25 timova. Dok prijavljeni timovi čekaju konačnu odluku o izboru timova za učešće koja će biti doneta do 15. juna ove godine, dajemo ukratko osvrt na pristigle prijave. 

Za učešće na ovogodišnjoj online Crowdfunding akademiji prijavili su se timovi različitih profila. Neki su početnici, dok neki imaju razvijene kompanije čije poslovanje žele da unaprede putem crowdfunding kampanje. Ipak, primetno je da je veliki deo dobrih ideja u ranijim fazama razvoja i da je reč o timovima koji nemaju mnogo opcija za finansiranje svojih projekata.

Iznosi koji su timovima neophodni za realizaciju ideja kreću se od svega 1 000 evra do više stotina hiljada evra. 

Najveći broj prijava, oko 40%, stiglo je od neprofitnih pravnih lica, zatim oko 30% prijava podneli su neformalni timovi, skoro 20% prijava došlo je od profitnih pravnih lica, dok je ostatak prijava podnet od strane pojedinaca.

Najveći broj ideja dolazi iz oblasti kulture i umetnosti, a slede ideje iz oblasti kreativne industrije, obrazovanja i preduzetništva. 80% prijava došlo je od timova koji su već formirani, a više od polovine prijavljenih je već počelo da razmišlja o različitim elementima crowdfunding kampanje!

Većina timova planira da svoju kampanju otpočne na jesen, a sudeći po kvalitetu prijava neće biti lak posao odlučiti koji timovi će osvojiti nagrade nakon uspešno završene Crowdfunding akademije. U svakom slučaju, očekuje nas vruća crowdfunding jesen i sjajne kampanje o kojima ćemo pisati.