VIDEO

1. Uvod u grupno finansiranje

2. KO JE VAŠA BAZA
PODRŠKE I KAKO JE NAĆI

3. Backeri - ko su oni i zašto vam uplaćuju novac

4. Priprema kampanje - planiranje i faze

5. Kako ispričati
crowdfunding priču

6.  Nagrade u crowdfundingu

7.  Šta je pitch i zašto vam je potreban

8.  Vizuelne komunikacije
u kampanji

9.  Komunikacije u
crowdfunding kampanji

10.  Tehnički aspekti
kampanje

11.  Vremenski okvir i tim
u crowdfunding kampanji

12.  POSao počinje
nakon kampanje

Belgrade crowdfunding convention 2018
Official after-movie